Cultura

Difondre el repertori musical a la societat de Mallorca mitjançant concert,
xerrades i tot tipus d’activitats musicals.