Turisme

Donar una oferta musical de qualitat al turisme d’hivern augmentant i
diversificar l’oferta cultural de l’illa