Difusió

Difondre i experimentar amb la música entre els més joves i el públic
familiars